Fout in toelichting bij beschikking Whk-premie

25 januari 2022 | Door redactie

In de toelichting bij de beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022 heeft de Belastingdienst niet goed uitgelegd hoe de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor middelgrote werkgevers wordt berekend. In de beschikking zelf staat wel het juist berekende premiepercentage.

Rond 27 november 2021 stuurde de Belastingdienst de beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022 naar werkgevers. In de toelichting die daarbij zit, staat een fout bij hoe de gedifferentieerde premie Whk wordt berekend bij middelgrote werkgevers. Dat laat de fiscus weten op de website. Zo klopt de tekst onder de rubriek 'Wegingsfactor' voor middelgrote werkgevers niet. Daar staat dat 'loonsom laag' tien keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022 is. Maar dit moet 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022 zijn. Het percentage van de gedifferentieerde premie Whk dat wordt genoemd in de beschikking, is wel juist. De werkgever hoeft dus geen actie te ondernemen.

Nieuwe systematiek voor Whk-premie per 2022

2022 is het eerste jaar waarin de nieuwe systematiek van de Whk-premie geldt, waarbij voor de Whk-premie nu dezelfde definitie van ‘kleine werkgever’ geldt als voor de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Door de wijziging ging de grens tussen een kleine en (middel)grote werkgever van tien keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die voorheen gold voor de Whk) naar 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.