Gedifferentieerde Aof-premie verwacht vanaf 2022

21 juli 2021 | Door redactie

Naar verwachting geldt per 1 januari 2022 de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Ook moet dan de grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers voor de premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk) veranderen. Het besluit waarin deze wijzigingen zijn vastgelegd, is gepubliceerd in het Staatsblad.

Lees ook het nieuwsartikel Definitieve sociale premies 2022 zijn bekendgemaakt

Met het wijzigingsbesluit wordt de grens bepaald tussen de omvang van kleine en (middel)grote werkgevers. De differentiatie van de Aof-premie moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleine werkgevers. Vooral deze kleine werkgevers ervaren knelpunten bij het uitvoeren van de loondoorbetalingsplicht. Zij vinden de verplichtingen bij ziekte disproportioneel, omdat ze dezelfde verplichtingen en kosten hebben als grote werkgevers. In het besluit wordt de grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers als volgt bepaald:

  • kleine werkgevers: een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar;
  • middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers): een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

Financiële tegemoetkoming kleine werkgevers

Door de differentiatie van de Aof-premie gaan kleine werkgevers minder premie betalen. Het bespaarde geld kunnen zij gebruiken om zich te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB -verzuim-ontzorgverzekering (tool). Die dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte.
Kleine werkgevers gaan 1%-punt minder Aof-premie betalen en (middel)grote werkgevers juist ongeveer 0,1%-punt meer. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt daardoor straks ongeveer 1,1%-punt.

Definitie kleine werkgever wordt voor Whk en Aof hetzelfde

Met het besluit wordt ook de systematiek van de premie voor de Werkhervattingskas aangepast, zodat voor de Whk-premie en de Aof-premie dezelfde definitie van ‘kleine werkgever’ geldt. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en gemak bij de uitvoering. Door de wijziging gaat de grens tussen een kleine en (middel)grote werkgever van tien keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die nu nog geldt voor de Whk) omhoog naar 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Onlangs werd ook bekend dat de rekenpremie voor de Whk in 2022 waarschijnlijk naar 1,42% stijgt.

Bijlagen bij dit bericht