Gemiddelde premie WGA en ZW in 2018 iets omhoog

4 september 2017 | Door redactie

Voor 2018 staan er geen schokkende veranderingen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op stapel. De gemiddelde premies stijgen wel licht. Dat blijkt uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 van UWV.

De premies voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas nemen in 2018 licht toe. De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt van 0,74% naar 0,75%. Die voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% naar 0,41%. Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 (pdf). De stijging heeft volgens UWV te maken met twee zaken. Voor de WGA geldt dat deze zich nog in de opbouwfase bevindt. Voor de ZW komt de stijging door de trend dat werkgevers met een relatief hoog risico bij UWV verzekerd blijven en werkgevers met lage instroom in de ZW het risico zelf gaan dragen. Dat brengt het gemiddelde van de UWV-premie omhoog.

Beschikking eind 2017 via de Belastingdienst

De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt direct of indirect (tool) af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. De precieze premie voor 2018 krijgen werkgevers eind 2017 via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2018 al zelf berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Eigenrisicodragers betalen geen UWV-premie

Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie niet via de premies werknemersverzekeringen, maar ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar.