Gemiddelde premie WGA en ZW in 2020 hoger

2 september 2019 | Door redactie

De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt harder; die stijgt met 0,09 procentpunt naar 0,52%. UWV heeft de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 2 september bekendgemaakt.

Het gemiddelde premiepercentage voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is volgend jaar 0,76%. Dat voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 (pdf)

WAB zorgt voor verschuiving staartlasten

De verhoging van de gemiddelde ZW-premie komt door een stijging van de Ziektewetlasten en de financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020. Van staartlasten is sprake bij ZW-uitkeringen die zijn ontstaan toen een werkgever verzekerd was via UWV, terwijl de werkgever inmiddels eigenrisicodrager voor de ZW is. Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 van kracht wordt, komen die staartlasten voor rekening van de Whk. Nu worden deze uitkeringen nog gefinancierd via de sectorfondsen, maar die komen met de komst van de WAB te vervallen.

Precieze premie eind 2019 via Belastingdienst

Hoe hoog de premie precies is, horen werkgevers eind 2019 via een mededeling of beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2020 ook zelf alvast berekenen via uwv.nl/premiewijzer.
Wat het grootste effect heeft op de ZW-premie, is dat alle uitzendwerkgevers per 1 januari 2020 standaard  in sector 52 worden ingedeeld en niet meer in een vaksector waar de ZW-premies lager liggen. Dit zal ervoor zorgen dat de premie voor de Ziektewet in vaksectoren daalt. 

Publieke verzekering of eigenrisicodragerschap?

Het zou kunnen dat meer uitzendbedrijven als gevolg van deze herindeling kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie niet via de premies werknemersverzekeringen, maar ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen.