Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

3 september 2018 | Door redactie

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 van UWV.

Het gemiddelde premiepercentage voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) blijft volgend jaar 0,75%. Dat voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,41% naar 0,43%. Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 (pdf). De stijging van de gemiddelde ZW-premie heeft te maken met twee ontwikkelingen. De eerste is dat het aandeel eigenrisicodragers in de Ziektewet is gestegen. Het gaat hier vooral om werkgevers met geen of zeer weinig flexwerkers. Doordat de nieuwe eigenrisicodragers ten opzichte van de achterblijvers een lager ZW-risico hebben, stijgt de gemiddelde ZW-flex-premie. De tweede ontwikkeling heeft te maken met de verplaatsing van activiteiten van uitzendbureaus van de uitzendsector naar andere sectoren in de afgelopen jaren. Uitzendbedrijven in deze sectoren zijn vaak publiek verzekerd. De toename van het aantal uitzendkrachten met een gemiddeld hoog ZW-risico in deze sectoren zorgt voor hogere lasten voor publiek verzekerde werkgevers.

Precieze hoogte hangt af van instroom

Hoe hoog de premie precies is, horen werkgevers eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) die UWV hanteert, hangt namelijk direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2019 ook zelf alvast berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Publiek verzekeren of eigen risico dragen?

Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie niet via de premies werknemersverzekeringen, maar ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Overigens kunnen werkgevers voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen.