Gemiddelde premie ZW daalt licht per 2023

1 september 2022 | Door redactie

Een werkgever betaalt in 2023 gemiddeld iets minder premie voor de Ziektewet (ZW). De premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gaat daarentegen licht omhoog. UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.

Als uw organisatie via UWV verzekerd is voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, moet via de aangifte loonheffingen de gedifferentieerde premie Whk worden afgedragen. Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW en is onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.
De premiepercentages wijzigen beperkt per 2023. De gemiddelde premie voor de WGA stijgt licht van 0,84% naar 0,87%. De gemiddelde premie voor de ZW gaat omlaag van 0,68% naar 0,66%Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 (pdf)

Instroom in ZW en WGA zijn bepalend voor exacte premie

De Belastingdienst stuurt eind 2022 een beschikking naar alle grote en middelgrote organisaties met hun exacte premie voor 2023. De hoogte van de Whk-premie hangt voor hen namelijk geheel of gedeeltelijk af van het aantal werknemers dat vanuit de organisatie de ZW en WGA instroomt. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie en krijgen die in december via een mededeling van de Belastingdienst. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2023 ook zelf alvast berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Download ook de tool Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Geen Whk-premie voor eigenrisicodragers

Een werkgever kan er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA, of één van beide. De premie op de beschikking of mededeling van de Belastingdienst is dan nihil, maar de keerzijde van de medaille is dat eigenrisicodragers zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Werkgevers die vanaf 2023 eigenrisicodrager willen worden, moeten dit vóór 2 oktober 2022 aanvragen.