Gemiddelde sectorpremie 2018 daalt minder dan verwacht

26 oktober 2017 | Door redactie

Hoewel het er op leek dat de gemiddelde sectorpremie per 1 januari 2018 zou dalen naar 1,23%, blijkt uit de premievaststelling van UWV dat het nieuwe premiepercentage 1,28% zal zijn. In 2017 is de premie 1,36%.

Het is het vierde opeenvolgende jaar dat UWV de premie verlaagt. De premiedaling is mogelijk door de gunstige economische vooruitzichten. Die zorgen voor een lager werkloosheidspercentage en dus voor een lagere WW-premie. Toch daalt de premie niet zo sterk als verwacht. Dat komt doordat de uitkeringslast toeneemt door een gemiddeld hogere uitkering en doordat het Centraal Planbureau verwacht dat de daling van de werkloosheid zal afvlakken in 2018.

Niet alle sectoren profiteren

De sectorpremie uit de nota Premievaststelling sectorfondsen 2018 (pdf) is een gemiddelde premie voor alle Nederlandse sectoren. Per sector verschilt het dus hoeveel premie werkgevers moeten betalen. Van de 62 sectoren hebben er in 2018 45 te maken met een lagere premie. In drie sectoren blijft de premie gelijk en in 14 sectoren stijgt de premie. De grootste stijger is de bankensector: daar stijgen de lasten doordat de werkgelegenheid krimpt door de automatisering.

Nieuwe rekenmethode?

In het regeerakkoord 2017 (tool) wordt een nieuwe methode aangekondigd voor het vaststellen van de WW-premie. Tijdelijke contracten worden daardoor voor werkgevers een stuk duurder, terwijl vaste contracten juist een lage WW-premie opleveren.