Gemiddelde sectorpremie WW in 2016 weer lager

23 oktober 2015 | Door redactie

De sectorpremie die uw onderneming in 2016 moet betalen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen is gemiddeld 0,38 procentpunt lager dan in 2015. Dat staat in de Nota premievaststelling sectorfondsen 2016 van UWV.

De gemiddelde sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) daalt voor 2016 van 2,16% naar 1,78%. Dat is in lijn met de voorspelling die UWV vóór de zomer deed. Uit UWV's Nota premievaststelling sectorfondsen 2016 (pdf) blijkt dat de daling volgend jaar merkbaar is in 46 van de 62 sectoren. De grootste dalingen zitten in de sectoren die verband houden met de bouw.

Sectorpremie 2016 in 16 sectoren juist omhoog

In 16 sectoren gaat de premie juist omhoog in 2016. Denk hierbij aan de zuivelindustrie, het baggerbedrijf en personenvervoer. Dit komt doordat in die sectoren de WW-lasten stijgen of de loonsom van de totale sector afneemt. Er is per 2016 ook één nieuwe sector: de sector Werk en (re)Integratie. Die wordt volgend jaar afgesplitst van de sector overheid.
Er is een bovengrens aan de werkloosheidslasten die een sector zelf moet kunnen dragen. Als de lasten voor een sector boven dit plafond komen, wordt de sectorpremie op het maximum gesteld en krijgt de sector daarnaast een bijdrage uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Alleen in de uitzendsector en het dakdekkersbedrijf is dit voor 2016 aan de orde.

Daling van aantal WW-uitkeringen

Dat de meeste sectoren een daling van de sectorpremie tegemoet kunnen zien, heeft te maken met het feit dat minder mensen een WW-uitkering krijgen. Omdat WW-uitkeringen deels worden betaald uit de sectorpremie, kan deze premie in 2016 in veel gevallen worden beperkt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de door UWV vastgestelde sectorpremies voor 2016 nog wel goedkeuren.