Kabinet Rutte-2 gooit zorgstelsel op de schop

31 oktober 2012 | Door redactie

In het regeerakkoord waarover VVD en PvdA onlangs overeenstemming hebben bereikt is opgenomen dat om de zorg te kunnen blijven financieren de premie zorgverzekering vanaf 2014 inkomensafhankelijk wordt. Dit betekent dat u en uw werknemers voortaan een percentage van het inkomen moeten bijdragen in plaats van de huidige premie zorgverzekering.

In het nieuwe zorgstelsel verdwijnt de zorgtoeslag en wordt de nominale premie voor iedereen gelijkgesteld. Voor inkomens boven het wettelijk minimumloon komt daar nog een inkomensafhankelijk eigen risico en een inkomensafhankelijke premie (IAP) van 11,1% van het jaarinkomen bovenop. Een verlaging van de inkomstenbelasting zou de hogere zorgpremie moeten compenseren. In onderstaande tabel ziet u enkele voorbeelden van wat dat voor u en uw werknemers betekent. Overigens moeten de plannen uit het regeerakkoord (pdf) nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Tabel premies zorgverzekeringen

Veranderingen voor zorginstellingen

Ook voor zorginstellingen heeft het kabinet een aantal veranderingen in petto. Zo moet de kostenstijging vanaf 2014 worden teruggedrongen tot maximaal 2% en worden de mogelijkheden tot winstuitkering ingeperkt. Bovendien neemt de kabinet de inkomens van medisch specialisten onder de loep. Zo wordt in 2015 onder meer het fiscale voordeel voor medisch specialisten geschrapt.  

Boete voor ongeoorloofd bezoek aan spoedeisende hulp

Andere maatregelen uit het regeerakkoord met betrekking tot de zorg zijn:

  • De AWBZ houdt op te bestaan en wordt vervangen door een soort romp-AWBZ.
  • Wie zich zonder verwijzing van de huisarts meldt bij de spoedeisende hulp, moet een eigen bijdrage betalen van € 50.
  • Er wordt extra geld vrijgemaakt voor zorg in de buurt. Vanaf 2015 komen er extra wijkverpleegkundigen.
  • De geestelijke gezondheidszorg valt vanaf 2017 volledig onder de zorgverzekeringswet.