Leeftijdsgrens verzekering student vervallen

25 februari 2015 | Door redactie

Tot voor kort moest een student die tijdelijk naar het buitenland ging en daar niet werkte, jonger zijn dan 30 jaar om in Nederland verzekerd te blijven voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de volksverzekeringen. Die leeftijdsgrens is per 1 januari 2015 komen te vervallen. De regering heeft besloten om de regels voor studenten van jonger dan 30 jaar en studenten van 30 jaar en ouder gelijk te trekken.

Door een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (pdf) is de verzekeringspositie van studenten van 30 jaar en ouder per 1 januari 2015 gelijk aan die van jonger dan 30 jaar. De regering vond dat er geen goede reden meer was om oudere studenten anders te behandelen op het gebied van de ZVW en de volksverzekeringen: de AOW (Algemene ouderdomswet), de ANW (Algemene nabestaandenwet), de WLZ (Wet langdurige zorg) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet).

Ook geen leeftijdsgrens voor studenten in Vreemdelingenwet

Sinds de invoering van een Europese Verordening geldt een speciale ‘aanwijsregel voor niet-actieven’. Studenten worden als ‘niet-actieven’ beschouwd zolang ze uitsluitend studeren en niet werken. Studenten die tijdelijk in Nederland verblijven en hier niet werken, zijn niet verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven en daar niet werken, zijn in principe gewoon verzekerd voor de volksverzekeringen. De leeftijd van de student is daarbij niet langer van belang. Met de aanpassing van de regels sluit de regering aan bij de Vreemdelingenwet. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is namelijk ook niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd.

Bijlagen bij dit bericht