Maximumbijdrageloon voor ZVW in 2018 omhoog

23 november 2017 | Door redactie

Het maximale bedrag waarover werkgevers in 2018 de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen of inhouden, is bekend. Het bedrag is hoger dan in 2017.

In de meeste gevallen betaalt de werkgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Die bedraagt in 2018 6,90% van het loon van de werknemer. Onlangs werd bekendgemaakt hoe hoog het bedrag waarover de werkgevers deze heffing moet betalen, maximaal per werknemer per jaar is: € 54.614. In 2017 is dit bedrag € 53.701. Verdient een werknemer meer, dan hoeft de werkgever over het meerdere geen werkgeversheffing ZVW te betalen.

Ook maximum voor werknemersbijdrage

In specifieke situaties betaalt de werkgever geen werkgeversheffing, maar moet hij de werknemersbijdrage ZVW inhouden op het loon. Dat is het geval bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werkgever houdt in zo’n geval de werknemersbijdrage in op het nettoloon van de werknemer. In 2018 bedraagt die bijdrage 5,65% van het brutoloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt voor de werknemersbijdrage in 2018 een maximumbijdrageloon van € 54.614 per jaar.