Meeste werkgevers zijn in 2017 goedkoper uit

6 januari 2017 | Door redactie

Voor de meeste organisaties pakken de werkgeverslasten in 2017 lager uit dan in 2016. Vooral werknemers met lagere en middeninkomens zijn dit jaar voordeliger. Voor werknemers die twee keer modaal verdienen, worden de werkgeverslasten juist hoger.

De lagere werkgeverslasten komen onder meer doordat de meeste organisaties in 2017 minder sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) hoeven te betalen. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78% naar 1,36%. Daarnaast is voor het vierde achtereenvolgende jaar ook de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gedaald.

Uitzonderingen bij de overheid

Werknemers die twee keer modaal of meer verdienen, worden voor hun werkgevers wel duurder. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn een hogere Awf-premie, een hogere WIA-premie en de verhoging van het maximumpremie- en -bijdrageloon.
De overheid is overigens de grote uitzondering op de lagere werkgeverslasten: alle ambtenaren – of die nu een laag, midden of hoger inkomen hebben – zijn in 2017 duurder. Dit komt voornamelijk door hogere pensioenafdrachten, zo blijkt uit onderzoek van salarisstrookverwerker en HR-dienstverlener ADP.

Hoger nettoloon voor werknemer

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat niet alleen de meeste werkgevers, maar ook werknemers er per 1 januari 2017 op vooruit gaan: bijna iedere werknemer houdt in 2017 aan nettoloon iets meer over. Voor werknemers met een brutomaandsalaris van € 1.750 scheelt het per maand bijna € 11. Werknemers met een modaal salaris gaan er het minst op vooruit: zij kunnen elke maand € 3 extra tegemoetzien. De stijging van het nettoloon komt voornamelijk door de hogere heffingskortingen en de stijging van de maximale arbeidskorting