Nieuw stelsel op komst voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

1 december 2022 | Door redactie

Een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde commissie gaat zich buigen over een nieuw stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het nieuwe stelsel moet betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar zijn. Onder meer het systeem van beoordelen moet op de schop.

De Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel bestaat uit diverse specialisten in het vakgebied, zoals hoogleraren, verzekeringsartsen en organisatieadviseurs. De regering wil dat de commissie met de vorming van een nieuw stelsel voor ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid een einde maakt aan enkele ongewenste effecten van het huidige stelsel. De commissie gaat zich onder meer buigen over:

Onder meer de huidige manier van sociaal medisch beoordelen van mogelijkheden van langdurig arbeidsongeschikten moet herzien worden: het sluit niet aan op de praktijk.

Knelpunten in de WIA  oplossen

Het nieuwe stelsel moet betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar zijn voor werkzoekenden, werknemers, werkgevers, de uitvoerende instanties en uitkeringsgerechtigden. Daar ontbreekt het bij het huidige stelsel aan. Vooral de tekortkomingen van de WIA worden als onrechtvaardig gezien. In april van dit jaar overhandigden de vakbonden CNV, FNV en VCP een witboek ‘hardheden in de WIA’ aan de minister. Daarin staan voorbeelden van werknemers met langdurig verzuim die geraakt zijn door de hardheden in de WIA.