Nieuwe regels hoge WW-premie bij urenuitbreiding

2 maart 2022 | Door redactie

Er komt een nieuwe, extra voorwaarde voor het toepassen van de lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten. Dit heeft gevolgen voor het toepassen van de hoge premie bij tijdelijke uitbreidingen van een overeenkomst. Sinds 1 maart staat de internetconsultatie voor deze wijziging open.

Lees ook het nieuwsbericht Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

Werkgevers betalen de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) van 2,70% voor werknemers met een vast contract. Hiervoor moet het contract voldoen aan de volgende drie eisen: 

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
  • De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.

Werkgevers betalen de hoge WW-premie van 7,70% voor werknemers met een flexibel contract. Daarnaast is de hoge premie bedoeld voor een tijdelijke urenuitbreiding van de overeenkomst, die de werkgever betaalt naast de lage premie voor het vaste contract.
Gisteren is een internetconsultatie opengesteld voor de wijziging van onder meer het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) waarmee er een vierde voorwaarde bijkomt voor het toepassen van de lage WW-premie. Dit heeft gevolgen voor het toepassen van de hoge premie bij tijdelijke urenuitbreidingen.

Nieuwe voorwaarde voor lage WW-premie: geen meerdere arbeidsomvangen

De nieuwe voorwaarde luidt dat er geen sprake mag zijn van meerdere arbeidsomvangen binnen één overeenkomst. Als een werkgever wel meer dan één arbeidsomvangen overeenkomt, betaalt hij de hoge WW-premie totdat er voor de resterende duur van het contract nog maar één arbeidsomvang geldt. Een vast contract van 24 uur per week, met de afspraak dat er in de zomermaanden altijd een werkweek geldt van 32 uur, is een voorbeeld van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst.
Dit betekent dat als de werkgever en werknemer een tijdelijke urenuitbreiding afspreken gedurende een bepaalde periode van het jaar, de hoge premie geldt voor de hele arbeidsovereenkomst en voor het hele jaar. Dus niet alleen tijdens het deel van de urenuitbreiding. In het voorbeeld is de werkgever vanaf het moment dat deze meerdere arbeidsomvangen zijn overeengekomen over alle verloonde uren de hoge WW-premie verschuldigd. Dit geldt dus het hele jaar doorlopend en over de volledige arbeidsovereenkomst.

Lage WW-premie in drie uitzonderingsituaties

Ter voorkoming van onwenselijke situaties zijn er drie uitzonderingen opgenomen:

  • Het gaat om een eenmalige tijdelijke uitbreiding. Dit is het geval als de tijdelijke uitbreiding de enige toekomstige wijziging van de arbeidsomvang betreft. De werkgever is alleen de hoge WW-premie verschuldigd gedurende de tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang.
  • Het gaat om een structurele aanpassing van de arbeidsduur. De arbeidsovereenkomst moet wel aan de overige voorwaarden voor de lage WW-premie voldoen.
  • Het gaat om een eenmalige vermindering van de arbeidsomvang. Voor ‘eenmalig’ geldt dezelfde uitleg als bij de eenmalige tijdelijke urenuitbreiding. Ook in dit geval moet de arbeidsovereenkomst aan de overige voorwaarden voor de lage WW-premie voldoen.

De wijzigingen moeten per 1 januari 2023 in werking treden. Tot die tijd kunnen werkgevers een lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract.