Nieuwe rekenvoorschriften en herleidingsregels

16 januari 2015 | Door redactie

Recent zijn de rekenvoorschriften voor het kalenderjaar 2015 gepubliceerd. Deze informatie gebruikt uw automatische administratiepakket om de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Daarnaast heeft u deze voorschriften ook nodig in situaties waarin u de witte en groene tabellen niet kunt toepassen.

Het administratiepakket dat u gebruikt voor de loonberekening, zorgt ervoor dat het bedrag dat aan u aan loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt klopt. Onlangs heeft de fiscus de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie januari 2015 (pdf) gepubliceerd. In deze voorschriften staan formules die u moet gebruiken.

Voor bijzondere groepen werknemers gelden aparte voorschriften

De uitkomst van de rekenvoorschriften is hetzelfde als de bedragen in de witte en groene tabellen voor 2015. Houd er rekening mee dat voor bijzondere groepen werknemers, zoals aannemers van werk, artiesten, thuiswerkers en gelijkgestelden, aparte rekenvoorschriften gelden.

De standaardtabellen en -rekenvoorschriften kunt u niet altijd gebruiken

Sommige werknemers zijn alleen belastingplichtig of juist alleen maar verzekerd voor (een deel van) de volksverzekeringen. Voor deze werknemers kunt u de standaardtabellen en -rekenvoorschriften niet gebruiken. De herleidingsregels bieden dan uitkomst, daarmee kunt u namelijk de volgende bedragen handmatig uit de tabellen herleiden:

  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen;
  • de arbeidskorting;
  • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden.

Ook de herleidingsregels januari 2015 (pdf) zijn onlangs door de Belastingdienst online gezet. De tweede bijlage bij de rekenregels voor 2015 bevat een overzicht van de premies in 2015. Daarin staan ook de veranderingen ten opzichte van de huidige premies.

2015-01-16 - Nieuwe rekenvoorschriften en herleidingsregels.JPG