Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

7 maart 2022 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument premiedifferentiatie WW geactualiseerd. In de versie van maart 2022 is de structuur van het kennisdocument aangepast en zijn inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Werkgevers betalen voor alle werknemers die zij in dienst hebben premies werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Eén van de werknemersverzekeringen is de Werkloosheidswet (WW). Per 1 januari 2020 is de manier van berekening van het premiepercentage voor de WW grondig veranderd, als onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De gedifferentieerde premie WW is niet meer afhankelijk van de sectorindeling, maar van het soort arbeidsovereenkomst van de individuele werknemer.  

Standpunt tijdelijke urenuitbreiding herzien

In het kennisdocument premiedifferentiatie WW (pdf) zijn veel vragen en antwoorden gebundeld. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en twee stroomschema’s over de toepassing van de hoge en lage WW-premie en de situaties waarin de werkgever de lage WW-premie moet herzien en alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd. De inhoudelijke wijzigingen zijn vooral te vinden in hoofdstuk 3. Zo stond in eerdere versies van het kennisdocument dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit jurisprudentie blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het herziene standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding is opgenomen in de nieuwe versie van het kennisdocument.
Ook staat er in de nieuwe versie van het kennisdocument een herzien standpunt over meerdere arbeidsomvangen.