Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

17 september 2019 | Door redactie

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW verdwijnt, zo werd bekend op Prinsjesdag.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2020 staat hoe hoog de hoge en lage WW-premie in 2020 wordt. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang gaat een lage premie van 2,94% gelden. De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%. De wijziging van de WW-premie staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden.

Achteraf corrigeren moet

Om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de voorwaarden van de lage premie en een werknemer bijvoorbeeld een vast contract voor 8 uur per week aanbieden, maar hem flexibel inzetten voor veel meer uren, zijn er twee situaties waarin de werkgever achteraf de lage premie moet herzien naar de hoge premie:

  • Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst.
  • Een werknemer krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar.

Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.