Per 2023 lagere premie voor PAWW

17 oktober 2022 | Door redactie

De Stichting PAWW (private aanvulling op de WW en WGA) maakte onlangs bekend dat de premie per 2023 daalt naar 0,15%. Werknemers gaan dus minder PAWW-premie betalen voor het derde WW-jaar.

De premie voor de PAWW daalt van 0,2% in 2022 naar 0,15% per 1 januari 2023. De daling wordt ook dit jaar voor een groot deel veroorzaakt door de gezonde financiële positie van Stichting PAWW en de aanhoudende lage werkloosheid. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten de nieuwe premie communiceren aan hun werknemers. De premie ziet op de aanvullende uitkeringsrechten op basis van de Werkloosheidswet (WW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Aansluiten bij Stichting PAWW

Niet iedere werkgever is aangesloten bij de Stichting PAWW. Een werkgever moet de PAWW zelf regelen voor zijn werknemers. Dit doet hij in de arbeidsvoorwaarden, of het is geregeld in een collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Een werkgever kan ook gebonden zijn aan een zogenoemde verzamel-cao: een overkoepelende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de private aanvulling op de WW en WGA regelt. In een verzamel-cao is alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht en deze komt naast de normale arbeidsvoorwaarden-cao.

Aanvullende WW- of WGA-uitkering uit fonds

Is de werkgever aangesloten bij de Stichting PAWW, dan houdt hij de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van zijn werknemers. Werknemers hebben dan – onder voorwaarden – recht op een extra uitkering voor als de uitkeringsrechten voor de WW of WGA via UWV na maximaal twee jaar zijn afgelopen. De PAWW compenseert voor de verkorting van deze uitkeringen die plaatsvond in 2016. De uiteindelijke PAWW-uitkeringen komen uit een landelijk fonds, dat beheerd wordt door de Stichting PAWW.

Bijlagen bij dit bericht