Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt per 2025

4 juli 2024 | Door redactie

Voor 2025 gebruikt UWV een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,25%. Dat is een hogere premie dan de huidige Whk-premie van 1,22%. Dat staat in de Juninota 2024 van UWV.

UWV maakt in de Juninota 2024 berekeningen op basis van een rekenpremie voor de Whk van 1,25% (0,79% voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en 0,47% voor de Ziektewet (ZW)). Het uitvoeringsinstituut benadrukt dat dit nog niet de vastgestelde premies voor 2025 zijn. UWV verwacht dat de nog vast te stellen gemiddelde Whk-premiepercentages zullen afwijken. Vooral voor de ZW-premie kan de werkgever rekening houden met een stijging. Dat bleek voor 2024 uiteindelijk ook het geval te zijn. Hoe hoog de premies voor de sociale verzekeringen in 2025 precies zullen zijn, wordt later dit jaar bekendgemaakt. UWV zal vanaf dit jaar al half juli de premies bekendmaken voor de WGA en de ZW en niet pas begin september.

Overzicht premiepercentages

Tot en met het jaar 2020 presenteerde UWV in de Juninota de rekenpremies voor alle premie-gefinancierde fondsen voor het volgende jaar. Sinds de Juninota 2021 gaat UWV er bij de berekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) vanuit dat de premies hetzelfde zullen zijn als die van het lopende jaar. Een overzicht van alle premiepercentages van het lopende jaar is te vinden op de pagina met belastingtarieven.