Rekenregels per 1 januari 2023 bekendgemaakt

1 december 2022 | Door redactie

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2023 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanwege de forse stijging van het bruto wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2023 ook het maximumdagloon flink omhoog, en wel naar € 256,54.

Lees ook het nieuwsbericht Rekenregels per 1 juli 2023 zijn bekend

In de rekenregels per 1 januari 2023 staat het nieuwe maximumdagloon vermeld. Dit bedrag verandert mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. Door de stijging van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2023 ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) met 10,15%. Het maximumdagloon stijgt per 1 januari 2023 van € 232,90 naar € 256,54.

UWV-uitkering niet hoger dan maximumdagloon

Het maximumdagloon is onder meer van belang bij uitkeringen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt een zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het zogeheten dagloon, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. En UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Dit maximum geldt ook bij kortdurend zorgverlof en het betaald ouderschapsverlof.

Maximumpremie- en -bijdrageloon gaan omhoog

In de rekenregels per 1 januari 2023 staat dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 66.956 op jaarbasis. Dit is een stijging ten opzichte van 2022, waarin het maximumpremieloon € 59.706 bedraagt. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2023 hetzelfde bedrag. Dit was al eerder bekendgemaakt.