Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

3 juni 2022 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Zo stijgt het maximumdagloon opnieuw per 1 juli.

Lees ook het nieuwsartikel Rekenregels per 1 januari 2023 bekendgemaakt

In de rekenregels per 1 juli 2022 (pdf) staat het nieuwe maximumdagloon vermeld. Dit bedrag verandert mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 met 1,81%. Daardoor worden ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) per 1 juli aangepast. Het maximumdagloon voor deze sociale verzekeringen stijgt per 1 juli licht naar van € 228,76 naar € 232,90. Het document met de rekenregels bevat ook de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV, maar die waren eerder al bekendgemaakt

Maximumdagloon voor WAZO-uitkering 

Het maximumdagloon is bijvoorbeeld ook van belang bij uitkeringen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt een zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het zogeheten dagloon, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. En UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Dit maximum geldt ook bij kortdurend zorgverlof en gaat per 2 augustus 2022 ook gelden voor de uitkering bij betaald ouderschapsverlof. 

Maximumpremie- en -bijdrageloon veranderen niet

Bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de aangifte loonheffingen hoeft de werkgever alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens, het zogenoemde maximumpremieloon. De hoogte daarvan wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het Zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon veranderen niet per 1 juli, omdat dit voor heel 2022 vaststaat op € 59.706.  

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht