Rekenregels per 1 juli 2023 zijn bekend

8 juni 2023 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels die gelden per 1 juli 2023 gepubliceerd. Hierin staan naast de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon, ook de gevolgen daarvan voor de uitkeringsbedragen. Zo stijgt het maximumdagloon per 1 juli.

Lees ook het nieuwsartikel Rekenregels per 1 januari 2024 bekend

Het nieuwe maximumdagloon, dat geldt per 1 juli 2023, is vermeld in de nieuwe rekenregels per 1 juli 2023 (pdf). Dit bedrag verandert mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 met 3,13%, die al eerder bekend was. Door de stijging veranderen per 1 juli ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). Het maximumdagloon voor deze sociale verzekeringen stijgt per 1 juli naar van € 256,54 naar € 264,57. In het document met de rekenregels staan ook de nieuwe uurlooncriteria die gelden voor het jeugd-LIV over 2023

Maximumdagloon is van belang voor WAZO-uitkering

Het maximumdagloon is ook van belang bij uitkeringen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt een zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het zogenoemde dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. En UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Dit maximum geldt ook voor de uitkering bij betaald ouderschapsverlof. 

Geen wijziging in maximumpremie- en -bijdrageloon 2023

Bij het bepalen van de verschuldigde sociale verzekeringen via de aangifte loonheffingen hoeft de werkgever alleen premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens, het zogenoemde maximumpremieloon. De hoogte daarvan wordt voor elk kalenderjaar opnieuw bepaald, maar verandert in de loop van het jaar niet. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt voor heel 2023 € 66.956. 

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.