Rekenregels per 1 juli 2024 bekendgemaakt

6 juni 2024 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels die gelden per 1 juli 2024 gepubliceerd. Hierin staan de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon en de gevolgen daarvan voor de uitkeringsbedragen. Zo stijgt het maximumdagloon per 1 juli.

Uit de rekenregels per 1 juli 2024 blijkt dat het referentieminimummaandloon (dat gebruikt wordt voor het vaststellen van de hoogte en indexatie van allerlei uitkeringen) per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 2.133,60 per maand. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 juli 2024 € 13,68. Ten opzichte van 1 januari 2024 stijgt het brutominimumloon daardoor per maand met 3,10%. Door de stijging van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 juli ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) met 3,10%. Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli € 282,95.

Het belang van het maximumdagloon voor de WAZO-uitkering

Het maximumdagloon is onder meer van belang bij uitkeringen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt een zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het zogeheten dagloon, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. En UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Deze maxima gelden ook bij kortdurend zorgverlof en betaald ouderschapsverlof.

Geen wijziging in maximumpremie- en -bijdrageloon 2024

Bij het bepalen van de verschuldigde sociale verzekeringen via de aangifte loonheffingen hoeft de werkgever alleen premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens, het zogenoemde maximumpremieloon. De hoogte daarvan wordt voor elk kalenderjaar opnieuw bepaald, maar verandert in de loop van het jaar niet. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt voor heel 2024 € 71.628.

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.