Samenloop werkgeversheffing en bijdrage ZVW

24 mei 2023 | Door redactie

Het loon waarover de werkgever werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betaalt, mag hij niet in dezelfde inkomstenverhouding aangeven als het loon waarop hij de bijdrage ZVW moet inhouden. Dat staat op Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig).

De zorgverzekering wordt gefinancierd met de nominale premie ZVW (de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar) en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bestaat uit de werkgeversheffing ZVW en de bijdrage ZVW. De werkgeversheffing is het bedrag voor de ZVW dat voor rekening van de werkgever komt en dat hij aan de Belastingdienst betaalt. Bij de bijdrage gaat het om het bedrag voor de ZVW dat de werkgever inhoudt op het nettoloon van de werknemer. Ook dat bedrag betaalt de werkgever aan de Belastingdienst.
Betaalt een werkgever aan een werknemer loon waarvoor de werkgeversheffing geldt samen met loon waarop hij de bijdrage moet inhouden? Dan moet hij het loon in verschillende inkomstenverhoudingen verwerken.

Werkgeversheffing en bijdrage ZVW apart berekenen

De werkgever maakt in dat geval afzonderlijke berekeningen voor de werkgeversheffing ZVW en de inhouding bijdrage ZVW. Deze twee berekeningen hebben geen invloed op elkaar. Het loon geeft hij aan in aparte inkomstenverhoudingen. Op deze manier kan hij per inkomstenverhouding de juiste code ZVW kiezen (bijvoorbeeld code K of code M). Voor de afzonderlijke berekeningen van de werkgeversheffing en de bijdrage past de werkgever de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) (infographic) toe. Hij houdt zo apart rekening met het maximumbijdrageloon.
Voor de werknemersverzekeringen geldt overigens geen gesplitste VCR-berekening. Die berekening doet de werkgever over alle lonen van de werknemer heen en verdeelt hij bij voorkeur evenredig over de inkomstenverhoudingen.

Nooit teruggaaf van werkgeversheffing ZVW

Is het loon waarover de werkgever de werkgeversheffing ZVW betaalt en het loon waarop hij de bijdrage ZVW inhoudt, samen hoger dan het maximumbijdrageloon? Dan krijgt de werknemer mogelijk een teruggaaf van (een deel van) de bijdrage ZVW. Hij krijgt hierover bericht van de Belastingdienst. De werkgever krijgt nooit een teruggaaf van de werkgeversheffing ZVW.