Sectorindeling vanaf juli extra onder de loep

30 juni 2016 | Door redactie

De Belastingdienst gaat in de tweede helft van 2016 actief de sectoraansluiting van organisaties controleren. Werkgevers blijken in de loonaangifte namelijk soms een andere sector op te geven dan die waarbij ze zijn ingedeeld.

De sector waarbij de Belastingdienst uw organisatie heeft ingedeeld, bepaalt hoeveel sectorpremie WW de werkgever via de loonaangifte moet betalen. Hoe hoger het werkloosheidsrisico in de sector is, hoe hoger de sectorpremie die werkgevers in die sector moeten betalen. Voor kleine en middelgrote werkgevers is de sectorindeling ook van invloed op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (tool). Ook hier geldt: hoe hoger de sectorinstroom in de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), hoe hoger de premie.

Bewust of onbewust de verkeerde sector

In de praktijk gaat er het nodige fout rond de sectorindeling. Werkgevers geven bewust of onbewust een verkeerde sector op in de loonaangifte. Daarom gaat de Belastingdienst hier – volgens advieskantoor BDO – vanaf juli gericht op controleren. Werkgevers die de verkeerde sector vermelden in de loonaangifte, kunnen hiervoor een naheffingsaanslag en een boete krijgen.

Belastingdienst verzoeken om herindeling

Als de sector waarbij uw organisatie is ingedeeld, niet matcht met de werkelijkheid, kan de werkgever de Belastingdienst om een herindeling verzoeken. Op eigen houtje een andere sector opgeven in de loonaangifte is nooit toegestaan.