Sectorpremies WW voor 2014 gepubliceerd

31 oktober 2013 | Door redactie

De sectorpremies voor 2014 zijn onlangs bekendgemaakt. De sectorpremie is een onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. Per 1 januari 2014 horen de ZW-premie en de premie voor de kinderopvang niet meer bij de WW-premie. U hoeft die laatste dus ook niet meer bij de sectorpremie op te tellen.

In het bericht ‘Werkgeverspremie WW per 2014 uitgekleed’ kon u al lezen dat de premies werknemersverzekeringen op de schop gaan volgend jaar. Per 2014 wordt de opslag op de sectorpremie voor de Ziektewet vervangen door een aparte ZW-flexpremie. De premie voor de kinderopvang hoeft u ook niet meer op te tellen bij de sectorpremie, want die premie wordt vanaf volgend jaar onderdeel van de basispremie WAO/WIA (zie de afbeelding).

Sectoren met seizoenswerkloosheid hebben twee premies

In het Besluit vaststelling sectorpremies 2014 (pdf) vindt u de sectorpremies voor de verschillende sectoren. De hoogte van de sectorpremies wordt ieder jaar aangepast aan de werkloosheidsontwikkelingen in die sectoren. Voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca en schildersbedrijf zijn twee premiepercentages vastgesteld. Dit zijn sectoren waar seizoenswerkloosheid voorkomt. Is uw onderneming actief in één van deze sectoren, dan gebruikt u standaard het hoge percentage. U mag het lage percentage toepassen als u aan enkele voorwaarden voldoet.

Opbouw van de premies werknemersverzekeringen