Sociale premies 2016 bekend

15 september 2015 | Door redactie

De premies voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gaan volgend jaar waarschijnlijk omhoog. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Net als eerdere jaren blijven de premiepercentages voor de volksverzekeringen (AOW en Anw) onveranderd, maar er zijn wel wijzigingen in de premies werknemersverzekeringen. De Awf-premie stijgt waarschijnlijk naar 2,48%. Dit is echter nog afhankelijk van de (gemiddelde) sectorpremie, die UWV in oktober definitief vaststelt. Voorlopig is de gemiddelde sectorpremie vastgesteld op 1,72%. De precieze sectorpremie die de organisatie betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie is ingedeeld.

Premie Werkhervattingskas en Ufo-premie blijven gelijk

Overheidswerkgevers betalen geen sectorpremie en premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf), maar een zogenoemde Ufo-premie. Deze premie blijft volgend jaar gelijk. Ook de premie voor de Werkhervattingskas blijft waarschijnlijk gelijk.

Premiepercentages voor de sociale verzekering