Sociale premies voor 2017 bekend

20 september 2016 | Door redactie

De meeste premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen gaan in 2017 omlaag of blijven gelijk. Alleen de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) zijn in 2017 waarschijnlijk hoger dan nu.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 staat dat het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) volgend jaar gelijk blijft. Het premiepercentage voor Algemene nabestaandenwet (Anw) verandert wel: die daalt van 0,60% naar 0,10%. Dat is het geval, omdat de premie-inkomsten vorig jaar hoger lagen dan de uitgaven en het nabestaandenfonds daardoor een vermogensoverschot heeft.

Awf-premie stijgt met 0,16 procentpunt

De Awf-premie stijgt waarschijnlijk naar 2,60%. Dit is echter nog afhankelijk van de (gemiddelde) sectorpremie, die UWV in oktober definitief vaststelt. Voorlopig is de gemiddelde sectorpremie vastgesteld op 1,45%. De precieze sectorpremie die de organisatie betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie is ingedeeld. De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) daalt waarschijnlijk ook, van 1,12% naar 1,10%. Overheidswerkgevers betalen geen sectorpremie en Awf-premie, maar een zogenoemde Ufo-premie. Deze premie blijft volgend jaar gelijk.

Sociale premies 2017