Teruggaaf ZVW na toepassing anoniementarief

5 augustus 2013 | Door redactie

De teruggaaf van te veel betaalde bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is niet alleen aan de orde bij werknemers met meerdere werkgevers. Ook als u in voorgaande jaren voor een werknemer het anoniementarief heeft toegepast, kan de werknemer mogelijk nog geld terugkrijgen.

Voor werknemers met meerdere werkgevers heeft u in het verleden mogelijk te veel inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ingehouden en vergoed. Elke werkgever moest de bijdrage immers inhouden tot het volledige maximumbijdrageloon. De Belastingdienst verzorgde bij overmatige afdracht altijd een teruggaaf via de werkgever(s).
Met de komst van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 is de bijdrage ZVW een werkgeversheffing geworden. Daarmee is de teruggaaf via de werkgever verleden tijd. Er vindt over de loonaangifte van 2013 volgend jaar alleen nog in specifieke gevallen een teruggaaf aan de werknemer zelf plaats, bijvoorbeeld als hij te maken heeft met een combinatie van loon en een uitkering.

Bij anoniementarief geen maximumbijdrageloon

De rechtbank in Breda heeft kortgeleden bepaald dat werknemers tot en met het kalenderjaar 2012 ook zelf te veel ingehouden bijdrage ZVW kunnen terugvragen bij de Belastingdienst als de werkgever het anoniementarief heeft toegepast.
Bij het toepassen van het anoniementarief moet u standaard 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en mag u geen rekening houden met de loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de ZVW. Ook als een werknemer maar één werkgever heeft, kan in dat geval dus te veel inkomensafhankelijke bijdrage ZVW zijn ingehouden.

Teruggaaf bij uitzondering naar werknemer

In de betreffende zaak weigerde een werknemer om een kopie van zijn identiteitsbewijs te laten opnemen in de administratie van zijn werkgever. De werkgever moest daarom het anoniementarief toepassen. Hij hield op het volledige loon van de werknemer 7,05% bijdrage ZVW in, maar vergoedde de bijdrage maar aan de werknemer tot het maximumbijdrageloon. De rechter besloot dat de werknemer recht had op een teruggaaf van het meerdere, ook al loopt de teruggaaf tot op heden normaal gesproken altijd via de werkgever.
Rechtbank Breda, 31 oktober 2012, ECLI (verkort):
BZ7988