Toets hoogte WW-premie op eerste dag aangiftetijdvak

5 april 2023 | Door redactie

Werkgevers moeten op de eerste dag van het aangiftetijdvak toetsen of de lage of de hoge premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) geldt voor een werknemer. Dit blijkt uit de geactualiseerde ‘Handreiking voorwaarden lage WW-premie’ van Forum Salaris.

Voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) geldt een gedifferentieerde premie (ook wel WW-premie genoemd). Slechts onder bepaalde voorwaarden mag een werkgever de lage premie (2,64%) toepassen. In andere gevallen betaalt hij de hoge premie (7,64%). De lage premie kan de werkgever toepassen voor werknemers met een vast contract dat voldoet aan de volgende drie eisen:

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
  • De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.

Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), heeft de Handreiking voorwaarden lage WW-premie uitgebreid met informatie over het moment waarop de werkgever toetst of voor een werknemer de lage of de hoge premie geldt.

Toets hoge of lage WW-premie op eerste dag aangiftetijdvak

Een werkgever moet op de eerste dag van het aangiftetijdvak toetsen of de lage of de hoge WW-premie geldt voor een werknemer. Die premie geldt dan voor het hele aangiftetijdvak. Een voorbeeld: een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Op 15 november krijgt hij een vaste arbeidsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van de lage WW-premie. Tot en met de aangifte over november past de werkgever de hoge WW-premie toe. Vanaf de aangifte over december past hij de lage WW-premie toe.