Uitkering lager bij bijtelling auto van de zaak

21 maart 2013 | Door redactie

Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip telt de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak mee voor alle loonheffingen. Een werknemer die bijtelling krijgt, kan hierdoor een lagere werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Werknemers met een auto van de zaak die hier privé in rijden en naast hun inkomsten bij u een uitkering ontvangen – als aanvulling op hun loon – kunnen door de invoering van het uniform loonbegrip een lagere uitkering krijgen.

Bijtelling wordt bij het loon opgeteld

Inkomsten van een werknemer met een aanvullende uitkering, trekt UWV van de uitkering af. Hoe meer de werknemer verdient, hoe lager de uitkering is die hij ontvangt. Nu de bijtelling wordt opgeteld bij het loon, trekt UWV een groter bedrag af van de uitkering, maar de werknemer krijgt die bijtelling natuurlijk niet uitgekeerd. Over de bijtelling wordt immers alleen de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing ZVW berekent.

Paar honderd euro minder uitkering

Stel dat een werknemer recht heeft op een WIA-uitkering van € 2.000 per maand. Hij heeft daarnaast een inkomen van € 1.000, waarvan 70% van zijn uitkering wordt afgetrokken. Dat is € 700. De werknemer krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 700 = ) € 1.300 per maand. 
De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak is € 500 per maand. In de nieuwe situatie telt dit mee als inkomen. Het totale inkomen van de werknemer wordt dan (€ 1.000 + € 500 = ) € 1.500. Vervolgens wordt 70% van deze € 1.500 van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 1.050. De werknemer krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 1.050 = ) € 950. Sinds 1 januari 2013 krijgt hij dus (€ 1.300 - € 950 = ) € 350 minder uitkering dan in 2012.