UWV stopt met publicatie WGA-instroomcijfers

12 mei 2022 | Door redactie

Sinds dit jaar stuurt UWV geen WGA-instroomcijfers meer naar (grote) werkgevers. UWV stopt hiermee als gevolg van de strengere privacywetgeving. Werkgevers kunnen nu alleen nog de cijfers in hun eigen administratie gebruiken.

UWV maakt vanaf 2022 niet langer het instroompercentage van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van bepaalde categorieën werkgevers openbaar vanwege de privacywetgeving. UWV stuurde elk jaar rond half mei een brief met WGA-instroomcijfers van het jaar ervoor naar werkgevers met 250 werknemers of meer.

Instroomcijfers bepalend voor de hoogte premie Werkhervattingskas

Deze cijfers gaven een werkgever inzicht in het resultaat van zijn inspanningen op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Ze konden zo controleren hoeveel werknemers het jaar ervoor recht hadden gekregen op een WGA-uitkering en dit eventueel corrigeren. De cijfers zijn namelijk bepalend voor de hoogte van de premie Werkhervattingskas dat de werkgever het volgende jaar gaat betalen. Op de website van UWV konden werkgevers de WGA-instroom van hun bedrijf daarna vergelijken met de cijfers per sector en met het landelijk gemiddelde.

Strengere regels voor omgaan met persoonsgegevens

Door strengere regels voor het omgaan met persoonsgegevens zoals het burgerservicenummer (BSN), het geslacht en de geboortedatum stopt UWV met het sturen van de brief met het WGA-instroomcijfer. Hierin stonden namelijk persoonsgegevens van werknemers. Het stoppen met de publicatie van de cijfers is een wijziging die volgt uit de Verzamelwet SZW 2022 (pdf) die 1 januari 2022 in werking trad.
Werkgevers kunnen hun instroompercentage met hun eigen administratie wel zelf berekenen om inzicht te krijgen in de WGA-instroom.