Vaker lage WW-premie toepassen door coronacrisis

18 maart 2020 | Door redactie

De regels voor toepassing van de kersverse lage WW-premie zitten de praktijk in de weg tijdens de bijzondere omstandigheden van deze coronacrisis. Daarom heeft het kabinet in het noodpakket 2 tijdelijke versoepelingsmaatregelen aangekondigd.

Uw organisatie betaalt sinds 1 januari 2020 via de premies werknemersverzekeringen geen sectorpremie WW meer, maar een hoge of lage premie Awf. De lage WW-premie (2,94% in 2020) geldt alleen voor werknemers met een vast contract en een vast aantal uren. En werkt een vaste werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% over, dan moet uw organisatie alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie (7,94% in 2020) voor hen betalen.

Onbedoeld effect bij overwerk door corona

Door het coronavirus is het in bepaalde organisaties nu alle hens aan dek – bijvoorbeeld in de zorg – en het zou onterecht zijn als door dat vele overwerk over 2020 een hoge WW-premie verschuldigd is. Daarom heeft het kabinet toegezegd om een aanpassing te maken die dit onbedoelde effect wegneemt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet deze aanpassing nog wel uitwerken. Hij gaat alleen gelden voor kalenderjaar 2020.

Lage WW-premie alleen bij complete administratie

Werkgevers krijgen ook extra tijd om ervoor te zorgen dat hun administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Zij zouden eigenlijk per 1 april 2020 een schriftelijk bewijs in hun administratie moeten hebben om in heel 2020 de lage WW-premie te mogen toepassen voor werknemers die al vóór 2020 in vaste dienst waren. Omdat veel organisaties momenteel niet op de normale manier draaien, is het in de praktijk niet altijd haalbaar om binnen die termijn aan de eisen te voldoen.

Meer tijd voor voldoen aan administratieve eisen

Het kabinet verlengt de deadline voor voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie daarom tot 1 juli 2020. Op 30 juni 2020 moet uw organisatie voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd  in dienst waren, de administratie alsnog op orde hebben. Is dat niet het geval, dan is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd voor de betreffende werknemer.