Voor sectorindeling alleen kijken naar premieplichtig loon

12 april 2018 | Door redactie

Een organisatie die werkzaamheden verricht die behoren tot verschillende sectoren voor de werknemersverzekeringen, moet zich aansluiten bij de sector waarvoor deze het grootste bedrag aan premieplichtig loon moet betalen. Het loon waarvoor de organisatie niet premieplichtig is, speelt hierbij dus geen rol. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven.

Eén van de premies werknemersverzekeringen die een werkgever moet betalen, is de sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). De hoogte van deze sectorpremie is afhankelijk van de beroeps- of bedrijfstak waarin de organisatie actief is. De indeling van de organisatie in een sector wordt gedaan door de Belastingdienst. Hierbij kijkt de fiscus naar de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten bij de aanmelding van de organisatie als werkgever. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de sector.

Loon ingeleende werknemers niet van belang

De bv waar het in deze zaak om draaide verrichtte hoveniers- en civieltechnische werkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden werden voor een groot deel door werknemers verricht, de civieltechnische door de directeur-grootaandeelhouder van de bv. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden leende hij werknemers in. De inspecteur deelde de bv op basis van de omzet in bij de bouwbedrijfsector. De Hoge Raad vond echter dat van rechtswege moest worden aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoorden waarvoor de bv meestal het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalde of vermoedelijk zou betalen. Het loon van de ingeleende werknemers was niet van belang voor de indeling, omdat de bv hiervoor niet premieplichtig was. De sectorindeling werd daarom het agrarische bedrijf, aangezien de hovenierswerkzaamheden door werknemers werden verricht die premieplichtig loon genoten.

Wetsvoorstel leidt tot twee WW-premies

Er is onlangs een concept-wetsvoorstel openbaar gemaakt dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) flink gaat opschudden. Hierdoor zal het stelsel van premieheffing voor de WW namelijk compleet hervormd worden. De 72 verschillende sectorpremies én de gedifferentieerde premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds worden vervangen door één hoge en één lage WW-premie.
Hoge Raad, 6 april 2018, ECLI (verkort): 512