Vraag vóór 1 juli toepassing kaderovereenkomst aan

30 mei 2024 | Door redactie

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor de toepassing van socialezekerheidswetgeving voor grensarbeiders. Als een werkgever daarvoor in aanmerking wil komen, moet hij zich daarvoor melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als hij dat uiterlijk 1 juli 2024 doet, kan hij de aanvraag doen met terugwerkende kracht van één jaar.

Een grensarbeider die in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever (artikel) is in zijn werkland sociaal verzekerd. Deze verzekeringsplicht verschuift naar het woonland als de grensarbeider minstens 25% van de contracturen in het woonland werkt of minstens 25% van het loon in het woonland verdient. Maar tijdens de coronapandemie kwam de goedkeuring dat als de grensarbeider door de coronamaatregelen thuis werkte, dit voor de sociale zekerheid geen gevolgen had. Hij was daardoor in hetzelfde land sociaal verzekerd als vóór de pandemie. Deze uitzondering zou eindigen per 1 juli 2023. Maar een aantal lidstaten van de Europese Unie (EU) sloten een kaderovereenkomst waardoor onder voorwaarden een thuiswerkende grensarbeider per 1 juli 2023 toch sociaal verzekerd blijft in zijn werkland als het gaat om telewerken (werken op afstand).

Voorwaarden voor de kaderovereenkomst

Nederland, België en Duitsland hebben deze kaderovereenkomst ondertekend. Hierdoor kunnen grensarbeiders uit deze landen onder voorwaarden tot 50% vanuit hun woonland (thuis)werken, zonder dat hun sociale verzekering verschuift van werkland Nederland naar woonland België of Duitsland. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever is gevestigd in Nederland.
  • De werknemer telewerkt tussen 25% en 50% van de werktijd in het woonland.
  • Het telewerken vindt alleen plaats in het woonland.
  • De werknemer werkt in loondienst.
  • Er worden structureel geen werkzaamheden uitgevoerd buiten het woonland en Nederland.

Aanvraag voor 1 juli heeft terugwerkende kracht tot één jaar

Als een werkgever gebruik wil maken van de uitzondering op grond van de kaderovereenkomst, moet hij de toepassing ervan samen met de grensarbeider aanvragen bij de SVB. Bij een aanvraag tot 1 juli 2024 is toepassing met terugwerkende kracht mogelijk tot maximaal één jaar. De voorwaarde hiervoor is wel dat de werkgever in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt. Vanaf 1 juli 2024 kan een werkgever tot maximaal drie maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat hij in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt. Als een werkgever geen gebruikmaakt van de uitzondering, zijn op hem de reguliere regels van de socialezekerheidswetgeving van toepassing.