Wat wijzigt er in de sociale premies per 2023?

20 september 2022 | Door redactie

De hoogte van de premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor 2023 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt, maar de Awf-premie daalt. De premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn nog niet allemaal definitief.

In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 staat dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) opnieuw 17,90% blijft. Ook voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft het premiepercentage hetzelfde, en wel 0,10%. De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt iets van 1,52% naar 1,53%.

Minder goede controle van premie Awf en Aof door Belastingdienst

De premies voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) dalen. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers daalt ook iets, maar voor grote werkgevers gaat die juist iets omhoog.Overigens kan de Belastingdienst de handhaving van deze premies niet goed uitvoeren. Deze zomer werd namelijk bekend dat de vastlegging van de definitie van het begrip inkomstenverhouding (IKV) opnieuw een jaar is uitgesteld, en wel tot 1 januari 2025. De Belastingdienst kan daardoor de juistheid van deze premies een jaar langer niet goed controleren.

Dit zijn de voorlopige sociale premies voor 2023: 

Premie 2022 2023
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90% 
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 
Wet langdurige zorg (WLZ) 9,65% 9,65% 
Awf-laag 2,70% 2,64% 
Awf-hoog 7,70% 7,64% 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68% 
Aof-kleine werkgevers 5,49% 5,46% 
Aof-grote werkgevers 7,05% 7,11% 
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% 
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,52% 1,53% 

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht