Werkgeversheffing ZVW daalt in 2022

21 september 2021 | Door redactie

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2022 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,70%. Ook is de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2022 bekend.

Lees ook het nieuwsartikel Werkgeversheffing ZVW daalt per 2022 naar 6,75%

Werkgevers moeten meestal de werkgeversheffing ZVW over het loon van de werknemers betalen. Deze werkgeversheffing daalt per 2022 naar 6,70%. Dat staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2021 is deze nog 7,0% van het loon. Hiervoor geldt wel een maximum, het zogenoemde maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Uit de Macro Economische Verkenning 2022 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2022 omhoog gaat naar € 59.703. In 2021 geldt nog een maximumbijdrageloon van € 58.311.

Update 27-09: mogelijk wijzigt het percentage werkgeversheffing nog vanwege de kabinetstoezegging om de zorgsalarissen te verhogen. 

Opnieuw daling werknemersbijdrage ZVW

Voor sommige werknemers hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, zoals voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werknemer draait in dat geval zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2022 en gaat van 5,75% naar 5,45% van het brutoloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.