Werkgeversheffing ZVW daalt per 2022 naar 6,75%

29 november 2021 | Door redactie

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2022 zijn bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze gaan vanaf 2022 omlaag. Het maximumpremieloon was eerder al bekend en stijgt per 1 januari 2022.

Werkgevers betalen in de meeste gevallen over het loon van werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Met Prinsjesdag bleek al uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat dit heffingspercentage waarschijnlijk zou gaan dalen naar 6,70%. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer deed het kabinet er echter weer iets bij op, om de toegezegde verhoging van de zorgsalarissen te kunnen betalen.

Maximumbijdrageloon stijgt

Onlangs zijn de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW definitief vastgesteld. Uit de publicatie in de Staatscourant blijkt dat de werkgeversheffing voor 2022 6,75% is. In 2021 is deze heffing nog 7,00%. Er geldt wel het maximumbijdrageloon. Dat is het bedrag waarboven werkgevers geen premies hoeven te betalen. Het maximumbijdrageloon stijgt van € 58.311 naar € 59.706 en is even hoog als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Werknemersbijdrage daalt ook vanaf 2022

Soms hoeven werkgevers geen werkgeversheffing te betalen. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In die gevallen moeten de werknemers zelf de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen. Het percentage daarvan daalt ook in 2022 en gaat van 5,75% naar 5,50%.