Werkgeversheffing ZVW daalt per 2023

20 september 2022 | Door redactie

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,75% naar 6,68%. Ook is de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2023 bekend.

Meestal moeten werkgevers de werkgeversheffing ZVW over het loon van de werknemers betalen. Deze werkgeversheffing daalt per 2023 naar 6,68%In 2022 is deze nog 6,75% van het bijdrageloon. Hiervoor geldt wel een maximum, het zogenoemde maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Uit de Macro Economische Verkenning 2023 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2023 omhoog gaat naar € 66.952. In 2022 geldt nog een maximumbijdrageloon van € 59.706.

Opnieuw daling werknemersbijdrage ZVW

Voor sommige werknemers hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, zoals voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werknemer draait in dat geval zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2023 en gaat van 5,50% naar 5,43% van het bijdrageloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.