Werkgeversheffing ZVW in 2018 waarschijnlijk 6,85%

13 juli 2017 | Door redactie

Werkgevers betalen over het loon van de meeste werknemers in 2018 naar verwachting 6,85% aan werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat is 0,20 procentpunt meer dan nu.

Hoewel het merendeel van de premies werknemersverzekeringen in 2018 waarschijnlijk zal dalen, stijgt de werkgeversheffing voor de ZVW. Dat staat in de Juninota 2017 van UWV. In 2017 is de heffing 6,65%. Per 1 januari 2018 komt daar 0,20 procentpunt bij en wordt de heffing 6,85% van het loon van de werknemer. Daarbij geldt wel het maximumbijdrageloon, maar hoe hoog dat in 2018 zal zijn, is nog niet bekend.

Calculatiepremie is nog niet definitief

De precieze hoogte van de werkgeversheffing ZVW in 2018 wordt pas in december bekendgemaakt. De calculatiepremie geeft wel een goede inschatting. Op Prinsjesdag worden de Macro Economische Verkenning 2018 en de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2018 gepresenteerd, waarin – onder voorbehoud – ook de hoogte van de werknemersbijdrage ZVW en het maximumpremie- en bijdrageloon voor 2018 staan.