Werkgeversheffing ZVW per 2016 naar 6,75%

15 september 2015 | Door redactie

Uit de Macro Economische Verkenning 2016 blijkt hoe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) er volgend jaar uitziet. De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%. De werknemersbijdrage gaat opnieuw fors omhoog.

In veruit de meeste gevallen moet uw organisatie over het loon van werknemers de werkgeversheffing ZVW betalen. Dit komt voort uit de plannen van Prinsjesdag. Daarbij geldt wel een maximum: het maximumbijdrageloon. Momenteel draagt de werkgever over het loon van werknemers 6,95% van het loon tot € 51.976 af aan de Belastingdienst. In de Macro Economische Verkenning 2016 (pdf) van het Centraal Planbureau staat dat deze werkgeversheffing per 2016 daalt naar 6,75%. Het maximumbijdrageloon voor 2016 wordt € 52.765.

Werknemersbijdrage is in 2016 5,50%

In gevallen waar uw organisatie de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer voor de ZVW-bijdrage op. Deze situatie is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zij betalen dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,85% van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon. Het verschil tussen de werkgeversheffing en de werknemersbijdrage is in 2016 1,25 procentpunt. Daaruit valt af te leiden dat de werknemersbijdrage ZVW in 2016 5,50% bedraagt.