WGA-vast en WGA-flex worden WGA-totaal

2 mei 2016 | Door redactie

Per 1 januari 2017 worden de premiedelen die werkgevers betalen voor de WGA-flex en WGA-vast samengevoegd. Dat betekent dat de premieopbouw voor grote en middelgrote werkgevers verandert. De boven- en ondergrenzen voor deze premiedelen worden namelijk ook samengevoegd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij onder meer ingaat op de manier waarop per 2017 – na samenvoeging van de premie WGA-vast en WGA-flex – de minimum- en maximumpremie voor de WGA wordt bepaald. Dit geldt alleen voor grote en middelgrote werkgevers (tool), aangezien die (deels) een premie betalen die afhangt van de instroom in de WGA vanuit hun eigen organisatie. Kleine werkgevers betalen straks een sectorale premie voor de WGA-totaal. Deze is simpelweg een optelsom van de sectorale premiedelen WGA-vast en WGA-flex.

Afzonderlijke boven- en ondergrenzen

Voor (middel)grote werkgevers gelden voor de premiedelen WGA-vast en de WGA-flex aparte boven- en ondergrenzen.

  • De maximumpremie bedraagt viermaal de gemiddelde premie. Voor WGA-vast is dat in 2016 1,88%, voor WGA-flex 0,96%.
  • De minimumpremie ligt op een kwart van de gemiddelde premie. Dat is in 2016 voor WGA-vast 0,1175% en voor WGA-flex 0,06%.

Omdat deze onder- en bovengrenzen afzonderlijk bepaald worden, kan het zo zijn dat een werkgever voor WGA-flex de maximumpremie betaalt en voor WGA-vast niet (of andersom). Dat kan ervoor zorgen dat de WGA-totaal-premie per 2017 hoger uitvalt.

Weinig verandering voor de meeste werkgevers

Minister Asscher heeft samen met UWV geanalyseerd wat het effect zou zijn voor werkgevers als er vanaf volgend jaar met één WGA-totaalpremie wordt gerekend en dezelfde onder- en bovengrenzen. Daaruit is gebleken dat de premie voor zo’n 80% van de grote en middelgrote werkgevers hooguit 0,04 procentpunt zou verschuiven. Bij ongeveer 1% van de werkgevers is de premieverandering een half procentpunt of meer. Dit zijn vooral grote werkgevers met een hoog WGA-flex-risico.
Volgens Asscher kunnen de huidige boven- en ondergrenzen daarom ook na samenvoeging van de WGA-premiedelen blijven bestaan.