Sociale verzekeringen

Over het inkomen van werknemers worden socialeverzekeringspremies berekend. De werkgever draagt deze af via de aangifte loonheffingen. De actuele premies vindt u in het overzicht Belastingtarieven.

De werknemer betaalt – naast loonbelasting – voor de premie volksverzekeringen. Die premie bevat onder meer een premiedeel voor de AOW. De werkgever neemt voor alle werknemers die hij in dienst heeft de premies werknemersverzekeringen voor zijn rekening. Die verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos (WW), arbeidsongeschikt (WAO/WIA) of ziek (ZW) worden. Veel socialeverzekeringspotjes worden aangevuld met een rijksbijdrage.
Daarnaast is er nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die via de loonheffingen wordt voldaan. Dat is meestal een werkgeversheffing, maar in specifieke situaties is het een werknemersbijdrage.

Nieuws

Wetsvoorstel moet verschil werknemer en zzp'er verkleinen

13-06-2024

Op internetconsultatie.nl is het conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd. H...

Altijd Whk-loon in loonaangifte voor eigenrisicodrager

12-06-2024

Het is belangrijk dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen invullen, ook al is de Whk-premie 0%. V...

Rekenregels per 1 juli 2024 bekendgemaakt

06-06-2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels die gelden per 1 juli 2024 gepubliceerd. Hierin staan de nieu...

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2024

04-06-2024

Per 1 juli 2024 gaan er nieuwe regels in die relevant zijn voor het personeelsbeleid binnen organisaties. Het aantal wijzigingen is wel bepe...