Sociale verzekeringen

Over het inkomen van werknemers worden socialeverzekeringspremies berekend. De werkgever draagt deze af via de aangifte loonheffingen. De actuele premies vindt u in het overzicht Belastingtarieven.

De werknemer betaalt – naast loonbelasting – voor de premie volksverzekeringen. Die premie bevat onder meer een premiedeel voor de AOW. De werkgever neemt voor alle werknemers die hij in dienst heeft de premies werknemersverzekeringen voor zijn rekening. Die verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos (WW), arbeidsongeschikt (WAO/WIA) of ziek (ZW) worden. Veel socialeverzekeringspotjes worden aangevuld met een rijksbijdrage.
Daarnaast is er nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die via de loonheffingen wordt voldaan. Dat is meestal een werkgeversheffing, maar in specifieke situaties is het een werknemersbijdrage.

Nieuws

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

16-04-2024

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd

12-04-2024

UWV heeft het WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd. Omdat werknemers nu ook zelf het re-integratieverslag kunnen uploaden, moeten...

Overwerk? Per 2025 ruimere toepassing lage WW-premie

08-04-2024

Werkgevers hoeven per 1 januari 2025 in minder gevallen de lage WW-premie te herzien bij overwerk. De ministerraad stemde onlangs in met een...

Twee diensten UWV voor eigenrisicodrager ZW vervallen

04-04-2024

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het zijn eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werkneme...