Achtergrond afbeelding wissen in PowerPoint

17 oktober 2012 | Door redactie

Afbeeldingen spelen een grote rol in PowerPoint. Misschien is dat wel de reden dat u in PowerPoint 2010 meer mogelijkheden heeft om afbeeldingen te bewerken. Zo kunt u de achtergrond van een afbeelding weghalen. Dat kunt u zowel automatisch als handmatig doen in deze versie van het presentatieprogramma.

PowerPoint 2010 is flink onder handen genomen door Microsoft. In het bericht ‘Uw PowerPointpresentatie uitzenden op internet’ kon u al lezen dat u presentaties voortaan kunt uitzenden op het internet. Een andere nieuwe functie is het verwijderen van de achtergrond van afbeeldingen. Die functie kan van pas komen als u maar een deel van een afbeelding wilt gebruiken of als u de achtergrond storend vindt.

Handmatig afbeelding markeren

Om in PowerPoint 2010 de achtergrond van een afbeelding te verwijderen, klikt u op de afbeelding. U ziet nu het tabblad Opmaak verschijnen. Ga naar de groep Achtergrond en selecteer Achtergrond verwijderen. Het deel dat nu paars wordt, verdwijnt zodra u met de muis naast de afbeelding klikt. U kunt ook handmatig aangeven wat er moet verdwijnen. Om aan te geven welk deel van de afbeelding u wilt behouden, gaat u als volgt te werk:

  • U ziet in de afbeelding een selectiekader. Sleep hiermee totdat het deel dat u wilt behouden precies in het kader past.
  • Kies nu voor Lijnen tekenen om gebieden te markeren die u wilt behouden. Met deze functie kunt u aangeven welk deel van de afbeelding u niet wilt laten verwijderen.