Alt-codes en dode toetsen: hoe zit het ook alweer?

6 januari 2022 | Door redactie

In een nog niet eens zo heel grijs verleden wisten veel beeldschermwerkers de Alt-codes voor speciale tekens uit hun hoofd. Dat is vandaag de dag niet meer nodig: er zijn andere manieren die ook handig zijn.

Voor het creëren van speciale tekens, bijvoorbeeld voor de notulen (e-learning), is het instellen van uw toetsenbord volgens de ‘VS Internationaal’-indeling (meestal standaard ingeschakeld) erg handig. Er is dan met zogenoemde ‘dode’ toetsen te werken: toetsen die normaal gesproken niet onmiddellijk een teken of merkbaar effect produceren. De VS Internationaal-toetsenbordindeling maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een é (e met een accent aigu) te maken door eerst [‘] (alleen het enkele aanhalingsteken) te typen en vervolgens de ‘e’. Na die eerste toetsaanslag gebeurt er ogenschijnlijk niets op het scherm; de computer wacht op het commando welke klinker er onder het accent moet komen. Dezelfde truc is te gebruiken voor á, í, ó, ú, ý en zelfs voor de ç, door [‘]+[c] te typen.

Accent grave en accent circonflexe

Nog meer handige softwaretips: met de dode toets [“] zijn daarnaast trema’s (umlauts) op de klinkers te maken. Voor een accent grave (zoals in à) en de tilde (zoals in mañana) kennen de reguliere toetsenborden een aparte toets: meestal links bovenaan onder de [Escape]. Accent circonflexe is te maken met [^], dus eigenlijk met [Shift]+[6]. Mochten de dode toetsen zelf nodig zijn als tekens in de zakelijke tekst (artikel), zoals de aanhalingstekens, dan geeft combinatie met een spatie of met een medeklinker in de meeste gevallen het gewenste resultaat.

Speciale tekens in Microsoft Word

Microsoft heeft in tekstverwerker Word een toetsenbordalternatief opgenomen die deze speciale tekens met heel andere sneltoetscombinaties kan maken. Bijvoorbeeld de é met [Ctrl]+[‘] (die de dode toets ‘genereert’) en vervolgens de [e]. Dat werkt dus ook met een toetsenbord dat een andere indeling heeft dan VS Internationaal. Word kent voor sommige gevallen nog andere trucs. Zo maken bepaalde combinaties van letters speciale symbolen: (c) maakt het copyrightteken ©, (e) geeft een €, (tm) resulteert in ™, en dergelijke. ;-) zet Word zelfs om in een knipogende smiley. De lettercombinaties die kunnen worden omgezet, zijn op te zoeken via AutoCorrectie. Eventuele eigen vondsten zijn ook toe te voegen.