Calculaties maken in een Word-tabel zoals in Excel

10 augustus 2017 | Door redactie

Voor het financiële rekenwerk ligt het vaak voor de hand om het programma Excel te gebruiken. Word beschikt echter ook over rekenfuncties. Deze tekstverwerker heeft bovendien meer mogelijkheden waarmee een rapportage mooi kan worden vormgegeven.

Het programma Word (tools) biedt allerlei opties om berekeningen te maken. De meest voor de hand liggende optie is de tabellenfunctie. Deze tool is te vinden door bij ‘Invoegen’ te kiezen voor ‘Tabel’. Iedere tabel is verdeeld in kolommen die aangeduid worden met letters en rijen die een cijfer krijgen. Deze aanduidingen zijn op het eerste gezicht niet te zien. Dit is een verschil met Excel (tools). Een ander verschil met Excel is dat u in een Word-tabel niet direct formules kunt typen. Dit is alleen mogelijk door op één van de cellen te klikken. Daarna klikt u op de tab ‘Indeling’ en de knop ‘Formule’. Uw formule moet altijd beginnen met het teken ‘=’.

Doorrekenen met nieuwe cijfers

Voordat u overstapt op calculeren in de tekstverwerker Word, moet u zich bewust zijn van één groot nadeel dat aan dit programma is verbonden. Als de cijfers in de tabel veranderen, rekent de tekstverwerker echter door met de oorspronkelijk ingetypte cijfers. De nieuwe cijfers verwerkt Word dus niet automatisch in de formules.