De extra informatie achter een e-mail opvragen in Outlook

26 oktober 2017 | Door redactie

Zeker bij mailtjes van twijfelachtige herkomst kan het helpen om de zogenoemde header-informatie te bekijken. Deze is niet standaard meteen zichtbaar. Hoe is in Outlook de header-informatie van een e-mailtje naar boven te halen?

Header-informatie in een veelgebruikt communicatiemiddel als mail (tool) kan heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld om vast te stellen waar een mail vandaan komt en wat de route geweest is. Vooral bij mails die een verdachte indruk maken, kan het geen kwaad even wat dieper in de header te duiken. In Outlook werkt dit als volgt. Klik het mailtje open waarover meer informatie nodig is. Klik daarna linksboven op Bestand. Scrol in het linker menu naar Info en klik daarna op de vijfde optie, Eigenschappen. Achter deze knop zitten een paar nuttige mogelijkheden, zoals het instellen van de urgentie, het aanzetten van controle-opties en dus ook de header-informatie. Die staat helemaal onderaan. Dit lijkt abracadabra, maar kijk vooral naar de velden Return-Path en X-Authenticated-User. Deze moeten overeenkomen met het e-mailadres dat in de mail als afzender is genoemd. In de header is ook te zien of de mail als BCC verstuurd is.

Eigen intuïtie het belangrijkst

Ook als alles lijkt te kloppen, is dit nog geen waterdichte garantie dat de mail veilig te openen is. Sommige phishers (tool) en spammers bewerken de header voordat ze hun mail versturen, het zogenoemde ‘spoofing’. Dan kunnen ze ook de afzender betrouwbaar laten lijken. Het beste middel om vreemde mail te ontmaskeren is dus altijd nog de eigen intuïtie.