De vijf meest voorkomende foutmeldingen in Excel

25 juni 2018 | Door redactie

Gebruikers kunnen onverwachts geconfronteerd worden met een vervelende foutmelding in Excel. Bijvoorbeeld over een vage code die zich in een cel genesteld heeft. Vervelend als je net lekker op weg bent met het maken van een nieuw overzicht van de afdelingscijfers.

Wie met formules in Excel werkt, krijgt vroeg of laat te maken met foutmeldingen. Heel vervelend, maar foutmeldingen waarvan duidelijk is wat ze betekenen, zijn vaak eenvoudig en snel op te lossen. Excel probeert duidelijk te maken dat er een foutje zit in de verwijzing of in de getypte tekst. Daarom hieronder de vijf meest voorkomende foutmeldingen in Excel, hun betekenis en hoe ze snel op te lossen zijn.

Excel geeft aan waar de fout zit

  • #WAARDE!

Deze melding geeft aan dat de opgegeven waarde binnen de formule niet juist is. Dit kan zijn omdat de formule lege waarden bevat of omdat er tekst in de cel staat terwijl de cel een formule voor een getal bevat. Het probleem is op te lossen door de juiste inhoud – tekst of juist een getal – in de cel te zetten of de juiste waarde te geven.

  • #VERW!

Excel laat met deze foutmelding weten dat er informatie verwijderd is waar naar verwezen wordt binnen de formule. Er wordt nu dus verwezen naar gegevens die niet meer bestaan. Indien de gegevens per ongeluk verwijderd zijn, is de foutmelding te herstellen door de gegevens weer toe te voegen. Anders is het probleem op te lossen door de verwijzing weg te halen.

  • #####

Deze foutmelding wijst eigenlijk niet op een echte fout, maar geeft aan dat de waarde niet in de cel past. Meestal is de kolom te smal. Door de kolom te verbreden is het probleem opgelost.

  • #GETAL

Er wordt een ongeldige numerieke waarde (getal) in de cel geplaatst. Dit is vaak het geval bij getalnotatie, valutanotatie of gegevenstype. Door de opmaak (waarde) aan te passen, verdwijnt deze foutmelding.

  • #N/B

De directe betekenis van deze melding is Niet Beschikbaar. Hierbij geeft Excel aan dat er een onjuiste waarde is opgegeven of dat de opgegeven waarde niet vindbaar is. Controleer de waarde en pas die zo nodig aan.