Discriminatie bestrijden met uw smartphone

26 november 2012 | Door redactie

Sinds kort is er een applicatie op de markt waarmee iedereen snel en eenvoudig melding kan maken van discriminatie. Discriminatie komt helaas nog veel voor, maar wordt vaak niet gemeld. Om de drempel voor het melden van discriminatie te verlagen, is onlangs de app gelanceerd. Met de app ‘Discriminatie melden’ is een melding maken kinderspel.

De applicatie ‘Discriminatie melden’ is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA) en werd gelanceerd door minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. Met de nieuwe app voor mobiele telefoons en tablets is het makkelijk om snel melding te maken van discriminatie. De gratis app 'Discriminatie melden' is beschikbaar voor zowel Android als iPhone. U kunt de app downloaden via Google Play of de Appstore.

Verschillende vormen van discriminatie melden

Bij de melding via de app is er een keuze in verschillende vormen van discriminatie: man/vrouw, godsdienst/levensovertuiging, etnische afkomst, homoseksualiteit, leeftijd en handicap/ziekte. Ook is het mogelijk om een foto mee te sturen om zo bewijs voor en uitleg te geven over het voorval. De melding komt vervolgens (op basis van de opgegeven postcode) binnen bij een regionaal Anti Discriminatie Bureau (ADB).

Ondernemingsraad moet waken voor discriminatie

In 2011 registreerde de Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) landelijk zo’n 6.300 klachten en meldingen over discriminatie. Het werkelijke aantal gevallen van discriminatie ligt echter vele malen hoger aangezien niet iedereen melding maakt of aangifte doet. Dat komt deels omdat niet iedereen weet hoe ze melding moeten maken van discriminatie en deels omdat ze denken dat melding maken niets uithaalt. Werkgevers zijn volgens de wet verplicht maatregelen tegen discriminatie te nemen. Vanuit uw OR heeft volgens artikel 28 lid 3 WOR de speciale taak om tegen discriminatie te waken. In het decembernummer van OR Rendement leest u meer over de rol van de OR bij discriminatie.