Laat Excel uw percentages berekenen

19 januari 2015 | Door redactie

Dat zes eieren 50% van een dozijn eieren is, dat kunt u zelf ook nog wel berekenen. Maar wat als de percentages lastiger zijn? In dat geval kunt u Excel om hulp vragen. Uw taak: de juiste formule voor het berekenen van percentages onthouden. Excel doet de rest.

Soms wilt u snel een percentage van een bedrag uitrekenen, bijvoorbeeld de BTW van een bepaald product. U kunt Excel dan het ‘vuile werk’ laten opknappen. Om het rekenprogramma percentages uit te laten rekenen, typt u bijvoorbeeld in cel A2 het bedrag € 40 in. Het percentage vult u in de cel ernaast in (B2). Werk niet met het %-teken, maar gebruik decimalen: 30% wordt dus 0,3. Ga nu in C3 staan en typ in: =A2*B2. U zult zien dat Excel automatisch het juiste antwoord invult. Dat is in dit voorbeeld € 12.

Percentages berekenen met Excel

Bovenstaande formule is alleen zinvol als u het totaal en het percentage kent. Als u juist wilt weten hoeveel procent iets is, gebruikt u een net iets andere formule. Stel: u heeft een toets gemaakt en had 36 van de 45 vragen goed. Dan kunt u in cel A1 het getal 36 invullen en het cijfer 45 in cel B1. U gaat vervolgens in de cel C1 staan en vult de volgende formule in: =A1/B1. Het juiste percentage – in dit geval 80% – verschijnt vanzelf in de cel.